Pátek 01.03. 2024 Praha 04:15New York 22:15Londýn 03:15Frankfurt 04:15Moskva 06:15Hong Kong 10:15Tokio 11:15

Obchod s ropou

Úvod

Západní mocnosti jsou na ropě existenčně závislé. Jelikož se jedná o neobnovitelný přírodní zdroj, je jasné, že každým spotřebovaným barelem klesá světová zásoba této černé tekutiny. Bohužel pro Západ jsou většiny zásob na území, kde zrovna nevládne demokracie a hlavy těchto států si to moc dobře uvědomují. Ropa bude v budocnosti stále cennější a její majitelé na tom budou profitovat. Nejvíce ropných ložisek se nachází na území Saúdské Arábie, následuje Irák, Spojené Arabské Emiráty, Kuvajt, Irán, Venezuela a Rusko.

komoditní burza USAZbytek ložisek je rozesen po zbytku světa. Více jak polovina světové zásoby leží právě v Saúdsko – arabských zemích. Závislost na ropě z východu se tak bude stále zvyšovat, pokud se neobjeví jiný zdroj, který by ropu nahradil. Dosavadní technologie využívající atom, přírodní zdroje či jiné alternativy jsou pro velkou spotřebu a finanční náročnost nedostatečné a jejich veřejné použití je v tuto dobu nepoužitelné.

 

Na světě se obchoduje s několika druhy ropy. Ovšem bavíme-li se o ropě s kterou se obchoduje na hlavních světových komoditních trzích, jedná se o 2 hlavní druhy, ropa typu Brent a ropa typu WTI. Ropa Brent se těží v Severním moři, ropa WTI (z anglického West Texas Intermediate) pochází z amerického kontinentu.

Rozdíl je v obsahu síry a způsobu jejího zpracování a využití. Jednotlivé druhy se také obchodují na jiných trzích, Brent se obchoduje v Londýně, kdežto WTI ve Spojených státech.

Ještě před pár lety byla cena obou druhů téměř totožná, rozdíl byl maximálně 1 dolar. Různé faktory ale cenové rozpětí roztáhly tak, že ropa Brent byla skoro o třetinu dražší než americká ropa. Co to ale způsobilo?

Ropa WTI je lehká a méně sirnatá a tudíž i více kvalitní. Do roku 2009 byla brána jako základní typ, od kterého se odvozovala další cena. Poté ale přestoupily hlavní vývozci ropy, jako je Saúdská Arábie, Kuvajt či Irák, na ropu typu Brent jako cenotvorný základ. Kanadská a americká ropa proudí do státu Oklahoma, kde se zjišťují ropné zásoby. Nabídka ale převyšuje poptávku a tak trh tlačí cenu tohoto typu ropy dolů a z toho vzniká cenový rozdíl. Navíc i vývoz není nikterak zázračný a tak se ropa typu Brent dostává před svého soka. WTI ropa se stává stínem ropy Brent a reaguje na případné výkyvy mnohem silněji. 

Obchodní jednotka na komoditních burzách: barel (angl. barrel - sud)

Značka: bbl

Množství: 1 barel US = 158,987 litrů = 42 US galonů

Hustota ropy: 0,61–1,05 g/cm³  (podle obsahu rozpuštěných látek)

Hmotnost kg: 1 barel ropy od 96,972 do 166,92 kg

Hmotnost 1 tuna: 6–10,32 barelů

Poznámka: pro pivní sudy existuje: barel Anglický: 36 UK galonů a barel americký 31,5 US galonů

Symboly vybraných komodit v různých informačních a obchodních systémech

Symboly komodit

Ropa představuje 54% energie světa

Strategická komodita provází lidské bytí již pěknou řádku let. Není se co divit, vždyť se zemním plynem tvoří více než 54 % energie spotřebované na planetě. Denně se na celém světě spotřebuje 88,2 milionů barelů. Jeden barel je přibližně 159 litrů. Za deset let stoupla spotřeba o 10 milionů barelů denně víc.

Tato skutečnost vede k myšlence, zda je ještě vůbec možné takovou spotřebu dlouhodobě pokrýt. Není, a proto se hledají stále nová ložiska i na těch nejhůře dostupných místech. Lidstvo se snaží přijít na čistší způsob energie, ale při neustále se zvyšující světové populaci je tento úkol takřka neřešitelný.

Ropa má totiž skvělé fyzikální vlastnosti. Je výhřevnější než uhlí, jednodušeji se zpracovává a převáží, je bezpečnější vůči ekologii, její získávání je oproti uhlí levnější. Pomocí ropovodů je možno ji dopravit za neporovnatelně levnější cenu, než jakoukoliv jinou komoditu.

Bohužel právě kvůli lidské závislosti na energii je ropa tak strategicky důležitá, že je hlavním důvodem mnoha světových válek. Navíc většina ložisek je na území arabských států, které tak často diktují chod světa svým povolováním a utahováním kohoutků. A právě tito lidé investují nemalé peníze do toho, aby se nynější světová závislost na ropě neměnila.

 

Ropovod na území České republiky

Ropovod slouží k dopravě ropy na určené místo a je složen ze soustavy potrubí. Ropa se dá dopravit také pomocí tankerů, cisteren nebo po železnici. Ropovod je ale jednoznačně nejlevnější varianta a také nejméně zatěžující životní prostředí. Potrubí je vedeno jak na povrchu, tak pod ním.

Na území České republiky se nachází velmi malé množství ropných nalezišť. Ta jsou soustředěna především v Jihomoravském kraji. Proto musíme ropu dovážet. Až do konce devadesátých let jsme byli závislí na ropě z Ruska(dříve Sovětský svaz), což byl i politický cíl. Nejdelší ropovod na světě pojmenovaný Družba měří přibližně 4 000 km a z daleké Sibiře, Kazachstánu a Uralu zásobuje značnou část Evropy. Je rozdělen na severní větev zásobující Polsko a Německo a na jižní větev vedoucí do Česka, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny.Mapa ropovodu Družba

Na území ČR urazí surovina 357 km, při průměru 50 cm proudí ropa rychlostí 1,0 - 1,4 m/s. Kvůli stále se zvyšující spotřebě se uvažuje o jeho rozšíření.

Po pádu nadvlády Sovětského svazu během 90. let minulého století se Česká republika rozhodla diverzifikovat dodavatele ropy a přivedla na území republiky nový ropovod Ingolstadt. Jednalo se o arabskou ropu a z původního konce v italském Terstu se protáhl ropovod až do Kralup nad Vltavou, kde se surovina dále zpracovává. Poměr dovážené ropy pomocí ropovodu Družba oproti ropovodu Ingolstadt je přibližně 60 % : 40 %.

 Cena ropy ovlivňuje více evropské trhy než americké

Porovnáme-li nynější kondici dvou významných ekonomik na březích Atlantského oceánu, jasným vítězem se stávají ti na východním pobřeží, které se ukázaly v porovnání s evropskými silnější. Evropa je stále v závěsu, dokazují i to i různé ukazatele, jako je například nezaměstnanost, kdy v USA nepřesáhne 9 procent, kdežto v Evropské unii stagnuje nad 10 procenty. Stejně tak více expandují služby a výrobní sektor více ve Spojených státech.

 logo komoditní burzy v Londýně

Proč tomu tak je?

Jedním z rozhodujích faktorů jsou dlouhodobé sazby, které v USA klesají. Investoři věří více ameickým dluhopisům než-li těm evropským. Eurozónou hýbou odpisy dluhů, které nutí jednotlivé vlády zvyšovat úrokové sazby. V Americe naopak využívá jak vláda, tak podniky a domácnosti možnosti půjčení levnějších peněz.

To se odráží i na úřočení hypoték a mnoho lidí si nechávat přeúročit své půjčky. V Evropě díky stále velkým sazbám není zájem o půjčky tak velký.

Dalším faktorem jsou rozdílné ceny mezi ropy Brent využívanou v Evropě a americkou WTI. Velký spread mezi cenami udává ropu v Evropě dražší v porovnání s cenou pro Američany v dolarech.

Cena ropy WTI se pohybuje nyní kolem roku 2010 - 2013 kolem 105 USD, Brent kolem 125 dolarů.

Zásoby ropy WTI ve Spojených státech jsou díky umístění těžko přemístitelné a tak odpadá možnost arbitráže.

Ropný průmysl rozděluje ropu podle:

 • jejího původu - např. West Texas Intermediate, WTI nebo Brent
 • její hustoty - lehká, light, středně těžká, intermediate a těžká, heavy nebo také sladká (sweet) - obsahuje relativně málo síry, nebo kyselá (sour) - obsahuje více než 0,5 % síry a vyžaduje náročnější zpracování 

U ropy se na trhu objevují 2 hlavní ceny:

 • cena americké lehké ropy WTI – kvalitnější (lehká a méně sirnatá)
 • cena severomořské ropy typu Brent – méně kvalitní 

Veškeré dodávky americké lehké ropy, ať už pochází přímo ze Spojených států, nebo Kanady, se scházejí ve městě Cushing v Oklahomě. Velikost ropných zásob právě v tomto městě je tak jedním z nejvýznamnějších faktorů ovlivňujících cenu ropy WTI. 

Hlavní světové typy ropy

Konvenční ropa: 

 • Brent směsná ropa - zahrnující 15 druhů ropy z nalezišť v Severním moři. Za cenu tohoto typu ropy je většinou prodávána ropa z Evropy, Afriky a Blízkého východu určená pro spotřebu na Západě.
 • WTI - West Texas Intermediate, za jejíž cenu se prodává severoamerická ropa.
 • Dubai, za jejíž cenu se prodává blízkovýchodní ropa určená pro asijsko-pacifickou oblast.
 • Tapis  z Malajsie), za jejíž cenu se prodává lehká ropa z Dálného východu.
 • Minas z Indonésie), za jejíž cenu se prodává těžká ropa z Dálného východu.
 • OPEC - koš zahrnující další druhy

Nekonvenční ropa:

Nekonvenčí ropu tvoříi živice v dehtových píscích a kerogen v ropných břidlicích, nacházejí se především v Kanadě a Venezuele, její podíl zatím tvoří jen 5 % celkové světové produkce, z důvodu vysoké energetické náročnosti těžby.

Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel = 42 amerických galonů = 35 britských galonů = 158,97 litrů. Množství ropy se také někdy udává v tunách, jedné tuně odpovídá přibližně 7,33 barelů.

Cenou ropy se většinou rozumí:obrázek z komoditní burzy v USA

 • USA - cena WTI/Light Crude ropy obchodované na newyorské komoditní burze (NYMEX)
 • Evropa - cena ropy typu Brent obchodované na Mezinárodní ropné burze (International Petroleum Exchange, IPE) v Londýně.

Cena ropy závisí na jejím druhu (podle hustoty a obsahu síry) a také na jejím původu. Většina ropy se neprodává na burzách, ale při přímých transakcích, které se cenami na burze řídí. Rezervní těžební kapacita ropy je na svém historickém minimu a tvoří pouhá dvě procenta celosvětové produkce. Výpadky těžby, jako byl např.hurikán Katrina, pak vyvolávají v ceně ropy velké výkyvy.

 

Ropa (surová naftazemní olej) je hnědá až nazelenalá hořlavá kapalina tvořená směsí uhlovodíků, především alkanů. Pravděpodobně vznikla rozkladem zbytků pravěkých rostlin a živočichů. Nachází se ve svrchních vrstvách zemské kůry – nejčastěji v oblasti kontinentálních šelfů. Je základní surovinou petrochemického průmyslu. Naleziště ropy jsou pod nepropustnými vrstvami, v hloubkách až 8 km pod zemským povrchem. Ropa při těžbě buď vyvěrá pod tlakem, nebo je čerpána. Vyskytuje se společně se zemním plynem.

Název ropa pochází z polštiny, v překladu znamená „hnis“, jde o původní staré označení tamních solných pramenů.

Základní fyzikálně-chemické vlastnosti

Hustota ropy se podle druhu pohybuje v rozmezí 0,730 až 1 g/cm?.

Pro měření objemu ropy se používá míry 1 barel = 42 amerických galonů = 35 britských galonů = 158,97 litrů. Množství ropy se také někdy udává v tunách, jedné tuně odpovídá přibližně 7,33 barelů.

Přibližnou představu o složení ropy dávají následující hmotnostní podíly:

 • Uhlík: 84–87 %
 • Vodík 11–14 %
 • Kyslík až 1 %
 • Síra až 4 %
 • Dusík až 1 %

Graf vývoje ceny ropy v období  1.1. 2004 až 3.11. 2011

Komodiní burzy

Chicago Board of Trade (CBOT)   Mezinárodní komoditní burza v americkém Chicagu. 

Swiss Stock Exchange (SWX)   http://www.swx.com/ Švýcarská komoditní burza v Curychu

Euronext   Burza v rámci EU především pro Nizozemsko, Belgii, Francii a Portugalsko.

Globalizace na trhu komodit

Všechny trhy světa jsou vzájemně provázané, díky globalizaci. Mnoho trhů je ovlivněno různými faktory, především však obchodováním na americkém kontinentu. Dle nálady investorů a objemů lze částečně odhadnout, jakým směrem se budou vyvíjet trhy závislé na těch amerických. Především pro evropské trhy je z důsledku časového posunu důléžité, jak předchozí den kurzy amerických akcií uzavřely. Podobné spojení lze najít i mezi komoditními a akciovými trhy.

Zlato

Nejsledovanějšími komoditami je zlato a ropa. Tyto strategické suroviny často hýbou ekonomikami zemí po celém světě. Začněme nejdříve zlatem, které je poslední dobou v kurzu a čeká se na jeho další vývoj. Zlato je výjimečné nejen svým využitím, ale také tím, že v určitých situacích slouží jako měna. Důkazem toho jsou současné vztahy mezi Iránem jako hlavním dodavatelem ropy a Indií. Ta již svou částečnou spotřebu ropy platila zlatem. Nákupem zlata se investoři zajišťují proti cenovým výkyvům na akciovém trhu a proto, když je zvýšený zájem o nákup zlata, jak fyzicky, tak i za pomocí fondů, předpokládá se, že minimálně v krátkodobém trendu budou akcie ovládat medvědi.

Ropa

Cooper

Druhou významnou komoditou je, jak bylo zmíněno výše, ropa. Její spektrum využití je obrovské a neustále se zvětšující světová spotřeba ovlivňuje dění v mnoha sektorech. Cena ropy ovlivňuje náklady negativně jak podniků, tak domácností a to se projevuje na zmírnění ekonomiky. Lidé méně spotřebovávají  a snaží se šetřit, tím škodí obchodu a ceny akcií klesají. Snad jen ti, kdo drží ve svém portfoliu akcie ropných společností si mohou mnout ruce.

Měď

Jedním z významných zástupců je také měď, jelikož je hojně využívána v průmyslu a stavebnictví, což jso obory, které jsou základem národních domácích produktů. Klesá-li cena, je tím ovlivněna i produkce a dá se očekávat korekce.

Přes všechny tyto analýzy je nutné brát v potaz i další faktory. Celkový vývoj trhů, zásoby cenných komodit, nová naležiska apod. Existuje také hypotéza, že cenami mohou uměle hýbat velcí hráči, kteří drží velké množství jedné z komodit a uvolněním či nákupem zvyšují či sráží cenu na trhu. Pro základní představu jsou ale tyto doporučení vhodná, nejsou vždy pravidlem, ale z minulosti se již mnohokrát potvrdilo, že takováto spojitost existuje. 

 

Symbol

 • Enter the symbol's Root and an exclamation point (!) to retrieve the front month. Examples:
  SP! (front month S&P 500 Index)
  NQ! (front month E-mini Nasdaq 100)

 • Enter the symbol's Root, the Month Code and the Year for a specific contract. Examples:
  SPM07 (June 2007 S&P 500 Index)
  NQZ06 (December 2006 E-mini Nasdaq 100)

Delivery Month Codes

Month
Code
January
F
February
G
March
H
April
J
May
K
June
M
July
N
August
Q
September
U
October
Z
November
X
December
Z

Ukázka harmonogramu obchodních dnů CFD kontraktů  

Název instrumentuNEPOÚT STČT

FOREX CFD

23:00-24:00  00:00 – 24:00 00:00 – 24:00 00:00 – 24:00 00:00 – 24:00 00:00 – 22:00

F.Oil.a, F.Gold , F.Oil, , F.Copper,

F.Silver,  F.Silver.a, F.Natgas

  00:05 – 23:15 00:05 – 23:15 00:05 – 23:15 00:05 – 23:15 00:05 – 23:15 
F.Platinum, F.Palladium, F.Palladium.a   01:00 – 23:15 01:00 – 23:15 01:00 – 23:15 01:00 – 23:15 01:00 – 22:00
F.US500, F.US100, F.US30   00:05 – 22:15
22:35 – 23:30
00:05 – 22:15
22:35 – 23:30
00:05 – 22:15
22:35 – 23:30
00:05 – 22:15
22:35 – 23:30
00:05 – 22:00
F.SPA35, F.SPA35.a    09:05 – 17:30 09:05 – 17:30 09:05 – 17:30 09:05 – 17:30 09:05 – 17:30
F.ITA40, F.ITA40.a    09:05 – 17:40 09:05 – 17:40 09:05 – 17:40 09:05 – 17:40 09:05 – 17:40
F.DE30   08:00 - 22:00 08:00 - 22:00 08:00 - 22:00 08:00 - 22:00 08:00 - 22:00
F.Sugar   08:35 – 20:00 08:35 – 20:00 08:35 – 20:00 08:35 – 20:00 08:35 – 20:00
F.Coffee   09:35 – 20:00 09:35 – 20:00 09:35 – 20:00 09:35 – 20:00 09:35 – 20:00
F.Wheat, F.Corn, F.Soybean   01:05 – 20:50 01:05 – 20:50 01:05 – 20:50 01:05 – 20:50 01:05 – 20:50 
F.Tnote    00:05 – 23:00  00:05 – 23:00 00:05 – 23:00 00:05 – 23:00  00:05 – 22:00
F.Ethanol   16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00 16:30 – 21:00
APL.US, FB.US     15:35 – 22:00  15:35 – 22:00  15:35 – 22:00  15:35 – 22:00  15:35 – 22:00
Zkuste štěstí v kasinu s Rudou Pivrncem:
DoporučujemeKurzovní lístek
Literatura

Počasí
Počasí Praha 1 - Slunečno.cz
Mapa cen pohonných hmot

Česká investiční konference

Kurzy měn

1CAD17.714
1CNY3.403
1EUR25.405
1GBP30.113
1PLN5.566
100SKK89.059
1USD21.896

Doporučujeme

Nejnižší ceny energií hledejte na Úspory.cz


Patria.cz – největší investiční portál s real-time daty


Atraktivní práce
Nabídky atraktivní práce


Makléřské zkoušky
Školení, testy, informace pro burzovní makléře


ETFs - Exchange Traded Funds


Investice a informace o trzích


Akcie ČEZ
detailní informace o titulu, aktuální grafy